سپیداندام‌‌ِرویایی چه‌چشم می داری به دستان ِ بلورینت شراب و ساغری داری پرِ پروانه‌ می ریزد به روی شال زربفتت خدای‌من‌!عجب‌ رخسارآتش گستری‌ داری نمیدانی‌مگر بانو که باغ گل تماشایی ست بیفکن پرده از رویت که‌نیکو منظری داری همانروزی‌که بنهادی قدم در باغ فروردین من از بوی تو فهمیدم تن گل پروری داری چو آهوی ِ به دام‌افتاده در بندت گرفتارم گره از مشکلم بگشا اگر پیغمبری داری فریبایی‌که‌خوردم‌دربهشتت‌گولِ‌شیطان را تو آن حوّای جذابی که سیب نوبری داری عسل‌بانو‌ داری ,می داری منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

رستم صابری فر ش‌فی‌ره کلینیک زیبایی پوست سی گل لاله دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. تشریفات و خدمات مجالس | برگزاری مراسم عروسی WordBook همه چی موجوده